fes goig asco

Fes Goig! Ascó – La nova aplicació per Android i iOS del municipi d’Ascó

Fes Goig! Ascó és la nova aplicació per iOS i Android desenvolupada per l’empresa Tarragonina Technodac.

L’eina Fes Goig! Ascó està disponible per a tots els usuaris que tinguin un compte de Google Play o d’App Store i que alhora disposin d’un terminal amb el sistema operatiu iOS o Android per instal·lar-la.

Es pot descarregar gratis en els diferents Marketplace esmentats anteriorment.

Característiques de Fes Goig! Ascó

L’App fes goig! Ascó, ha estat desenvolupada a partir de l’Aplicació modular Civitas, dissenyada específicament per crear un canal comunicatiu entre l’ajuntament i els habitants del municipi.

En aquest cas l’aplicació d’Ascó té deshabilitades gran part de les funcionalitats que Civitas pot oferir.

Actualment les característiques principals que té habilitades l’aplicació Fes Goig! Ascó són:

 1. Incidències
 2. Idioma
 3. Comentari
 4. Informació

Pot ser que més endavant l’ajuntament d’Ascó decideixi habilitar més funcionalitats, però de moment aquestes són les que estan funcionant.

Quines són les funcionalitats no habilitades en l’App Fes Goig! Ascó?

Les funcionalitats deshabilitades en l’App són les següents:

 1. Notícies
 2. Enquestes
 3. Agenda
 4. Llocs

Aquestes funcionalitats sempre es podran afegir en l’app d’Ascó, ja que, en ser una aplicació modular, solament requerirà una petita modificació i posterior actualització en els diferents marketplace.

Què realitza cada funció de l’aplicació Fes Goig! Ascó?

Les Notícies

L’ajuntament gestiona a través de la seva intranet privada les notícies. És a dir que l’administració s’encarregarà de crear, modificar i eliminar les notícies perquè apareguin o no en l’aplicació. Els usuaris podran consultar les notícies i els arribarà un avís cada vegada que es creu una.

Els Avisos

Els usuaris podran manar avisos a l’ajuntament a prop de les diferents incidències que es vagin trobant pel municipi com són:

 • Carrers y voreres
 • Il·luminació
 • Incivisme
 • Jardineria
 • Mobiliari urbà
 • Recollida de mobles i objectes
 • Escombraries i neteja

Una vegada hem seleccionat el tipus d’incidència, podran afegir una descripció, fotografies o vídeos i sobretot la geolocalització que la farà l’aplicació Fes Goig! Ascó de forma automàtica.

Les Enquestes

L’administració s’encarregarà de gestionar les enquestes i les seves diferents respostes. La població l’única cosa que haurà de fer és respondre les enquestes de forma anònima i una vegada respostes, els usuaris podran veure els resultats de cadascuna.

L’Agenda

L’ajuntament o l’administració s’encarregaran d’introduir els esdeveniments que es vagin a realitzar en el municipi d’Ascó mitjançant un calendari interactiu, que podrà ser consultat per tots els usuaris que tinguin instal·lada l’aplicació Fes Goig! Ascó.

Els Llocs

L’administració o l’ajuntament s’encarregaran d’habilitar o de deshabilitar les parts que formen aquest apartat. En aquest apartat pot haver-hi infinites categories com, per exemple: Bars, Restaurants, mecànics, lampistes, llocs d’interès, …

Els usuaris des de l’App podran consultar els apartats i el contingut de cadascun.

Informació

Els usuaris de Fes Goig! Ascó podran consultar les instruccions bàsiques d’ús de l’aplicació.

Comentari

Els usuaris podran enviar comentaris a l’administració preguntant sobre qualsevol tema de la localitat o de l’APP.

Idioma

Els que tinguin l’aplicació instal·lada podran seleccionar l’idioma de la interfície de l’aplicació Fes Goig! Ascó i alhora se’ls mostrarà tota la informació en aquest idioma en cas que estigui introduït de forma correcta per l’administració.

Share your thoughts