App de Perafort i Puigdelfí

App de Perafort i Puigdelfí

L’App de Perafort i Puigdelfí ha estat dissenyada per a millorar la comunicació entre l’administració del municipi amb la seva ciutadania, creant un canal comunicatiu on es fomenta la participació ciutadana.

Aquesta Aplicació forma part de la família d’aplicacions per a ajuntaments AppCivitas, les quals es caracteritzen per establir un canal de comunicació directa entre l’ajuntament del municipi i la seva població, millorant així la participació ciutadana i a la vegada fomentant la idea de govern obert.

Les funcions habilitades que té actualment l’aplicació de Perafort i Puigdelfí són:

Les Notícies: L’ajuntament o administració encarregada d’administrar-les, té accés a una intranet privada de gestió de l’App. Les funcions que hi poden realitzar són les d’introduir les notícies per a què apareguin a l’App.

Avisos: Els ciutadans de Perafort i Puigdelfí podran enviar avisos a l’administració mitjançant l’aplicació per indicar problemes, accidents, desperfectes, etc. Que s’han anat trobat pel municipi.

Enquestes: L’ajuntament de Perafort i Puigdelfí poden realitzar enquestes a la població a través de l’aplicació i els ciutadans que vulguin, podran respondre totalment de forma anònima. Una vegada enviada la resposta, els ciutadans i l’administració podran consultar els resultats.

Agenda: Gràcies al calendari interactiu l’ajuntament podrà introduïr els esdeveniments que s’hagin de realitzar en el municipi, per tal que la població els pugui consultar a través de l’App Perafort i Puigdelfí.

Idioma: L’idioma es pot canviar a través de l’App. Una vegada l’usuari canviï l’idioma de l’aplicació, automàticament el contingut també es canviarà d’idioma.

Comentaris sobre l’App: Totes les incidències relacionades amb l’Aplicació Perafort i Puigdelfí es podran comentar de forma privada amb l’administració.

Informació: Apartat on l’usuari podrà consultar el manual de l’aplicació Perafort i Puigdelfí.

Publicacions relacionades

App Perafort i Puigdelfí a Punt! – L’aplicació de Participació Ciutadana

L’ajuntament de Perafort ha engegat l’App de Perafort i Puigdelfí a Punt! Aquesta aplicació ciutadana té l’objectiu de convertir-se en un canal…

Carregant entrades del blog...